Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 16/6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã triển khai và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nổi bật là việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quán triệt, triển khai, thực    hiện tốt mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện cho lực lượng vũ trang quân sự huyện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng kết hợp với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn sẵn sàng chiến đấu, nề nếp sinh hoạt, học tập công tác, huấn luyện; tham gia hội thi, hội thao đạt thành tích cao. Các chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội; công tác hậu cần, tài chính được thực hiện tốt.

Đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023

Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện xác định tập trung nhiều nhiệm vụ trọng yếu. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; duy trì nền nếp các hoạt động; tham mưu làm tốt công tác tuyển quân năm 2024; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng. Cùng với đó, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chú trọng công tác huấn luyện, diễn tập và chỉ đạo xã Bình An tổ chức diễn tạp ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Đồng chí Trung tá Bàn Văn Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị sơ kết, các ý kiến thảo luận của các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ và nâng cao hiệu quả thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới liên quan đến các vấn đề như: công tác trực sẵn sàng chiến đấu; công tác huấn luyện dân quân tự vệ, chuẩn bị thao trường, bãi tập; công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn…

Công Đại

Tin cùng chuyên mục