UBMTTQ huyện Lâm Bình phát động vận động “ Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, với tinh thần “ Chống dịch như chống giặc”, quyết tâm phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, ngày 1/4/ 2020, UBMTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình đã phát động tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện hưởng ứng Lời kêu gọi “ Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian vận động: Từ ngày 1/4/ 2020 và kết thúc sau 10 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19

Đối tượng vận động và mức ủng hộ: Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang, hộ gia đình nhân dân, ủng hộ ít nhất từ 20.000 đồng trở lên. Vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp tiết kiệm chi thường xuyên, các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và trích lợi nhuận để ủng hộ.

Hình thức tiếp nhận:  Số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân được tiếp nhận tại Kho bạc Nhà nước huyện Lâm Bình vào tài khoản 3761.0.9051362.91999. Đơn vị nhận tiền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Bình. Các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền mặt, vật chất được tiếp nhận tại trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ huyện.

Các địa phương vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19

UBMTTQ huyện Lâm Bình kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên MTTQ huyện, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cá nhân tích cực tham gia ửng hộ, góp phần phòng chống và đẩy lùi dịch Covid- 19

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục