Ngăn chặn tin giả, tin sai sự thật về dịch bệnh covid-19

Trước vấn nạn tin giả đang có chiều hướng ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch bệnh thì mỗi người dân chúng ta cần phải tự nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh covid-19

       Đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề cho nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Để từng bước kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, cả hệ thống chính trị cũng như các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân đang nỗ lực, tích cực vào cuộc. Nhiều chính sách được ban hành để nhằm ứng phó kịp thời với diễn biến mới của dịch bệnh, nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa đã được lan tỏa trong cộng đồng, với mục tiêu lớn nhất là bảo đảm sức khỏe và an toàn tính mạng cho mọi người dân.

        Nhưng thay vì chung tay cùng cộng đồng chống dịch, một vài cá nhân lại đang lợi dụng tính lan tỏa của mạng xã hội dể tùy tiện đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh; xuyên tạc chính sách phân bổ, cung cấp vaccine; xuyên tạc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ và các địa phương... nhân cơ hội này các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cá nhân thiếu thiện chí đã nhanh chóng khai thác tin giả để chống phá Ðảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

        Trước vấn nạn tin giả đang có chiều hướng ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch bệnh thì mỗi người dân chúng ta cần phải tự nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân, thận trọng, tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng. Không đăng tải, chia sẻ các thông tin xuyên tạc, sai sự thật của các thế lực thù địch trong công tác phòng chống dịch nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung. Kịp thời phát hiện những thông tin độc hại đang được lan truyền, phát tán,  báo ngaycho cơ quan chức năng xử lý theo quy định, tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành của Ðảng, Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19./.

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục