UBND huyện Lâm Bình tổ chức hội nghị chuyên đề xây dựng nông thôn mới năm 2019

Sáng ngày 25/4/ 2019, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị chuyên đề xây dựng nông thôn mới năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Văn Dưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí UVBTV Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Lâm Bình đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm các xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can. Các xã còn lại đạt từ 7 đến 17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Có thể thấy, sau nhiều năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn huyện đã có diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, bảo vệ môi trường nông thôn, tổ chức xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo ra các mô hình điểm về sản xuất theo hướng hàng hóa ngày càng được đẩy mạnh.

Năm 2019, cùng với việc thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, UBND huyện Lâm Bình sẽ tập trung chỉ đạo các xã tiếp tục huy động nguồn lực, phát huy nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, giảm nghèo, đặc biệt là thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống ở khu vực nông thôn; nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, thu gom, xử lý chất thải, rác thải theo quy định. Phấn đấu đến năm 2020, 100% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó, từ 50% số hộ trở lên được sử dụng nước sạch theo quy định); các khu dân cư tập trung, cơ quan, đơn vị, trường học dọc theo các tuyến đường ĐT. 185, ĐT. 188 thuộc các xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can, Thổ Bình, Bình An được thu gom, xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt theo quy định; 100% các cơ sở sản xuất - kinh doanh tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; tỷ lệ hộ có 3 công trình hợp vệ sinh đạt từ 84,6% trở lên, tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh đạt 85%; các hộ gia đình, cơ sở sản xuất ban đầu, các hộ gia đình, cơ sở thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến thực phẩm, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dưng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã dành nhiều thời gian tham gia thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm tập trung vào các nội dung như: cần nâng cao hiểu quả hoạt động của Ban chỉ đạo xã, Ban phát triển thôn, bản, cũng như nâng cao hiểu quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ nguồn nước, thu hút được người dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu vực công cộng, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Tập trung huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án, cơ chế, chính sách để xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, thiết bị thu gom rác thải, vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ lãi suất vốn vay xây dựng nhà tắm, nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi; huy động nhân dân tự xây dựng công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, đóng góp ngày công lao động tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu vực công cộng. cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ nguồn nước; thu gom xử lý rác thải theo đúng quy định, chủ động cải tạo, nâng cấp 3 công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để thực hiện tốt các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, trên cơ sở các ý kiến tham gia thảo luận và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo Huyện ủy, đề nghị các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã rà soát, xây dựng lại kế hoạch thực hiện cũng như phân công cán bộ, công chức, viên chức thực hiện sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các xã cần phải cố gắng nỗ lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, góp phần làm chuyển biến tích cực mọi mặt đời sống của nhân dân. 

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục