Xã Thổ Bình tích cực xây dựng nông thôn mới

Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đến hết năm 2016 xã Thổ Bình đã đạt ...

Tin xem nhiều