Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện tăng cường công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở

Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là yếu tố quan trọng góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Do đó, để nâng cao công tác dân vận, Huyện ủy Lâm Bình xác định cấp ủy, chính quyền các cấp cần bám sát và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, từ đó, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh, chỉ đạo giải quyết những vấn đề thực tiễn ở địa phương, đơn vị, góp phần vào phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện cùng với cán bộ và nhân dân xã Bình An thu gom rác thải tại các tuyến đường khu trung tâm xã Bình An

Thực hiện Hướng dẫn số 02 ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở. Huyện ủy Lâm Bình đã xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác này tới tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Theo Kế hoạch phân công của Huyện ủy Lâm Bình, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyền được phân công phối hợp cùng Đảng bộ xã Bình An tổ chức các hoạt động dân vận cùng với Nhân dân ở các thôn bản của xã Bình An lao động vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, nơi công cộng; trồng hoa, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường góp phần vào công tác phát triển du lịch của địa phương; tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo và các công trình, phần việc phù hợp góp phần xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở những công việc đã được xác định, hằng tháng Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện đã phối hợp với Đảng ủy xã Bình An tổ chức một buổi lao động tại các thôn bản trên địa bàn xã Bình An. Đây là hoạt động ý nghĩa không chỉ tạo cảnh quan sạch đẹp ở các khu dân cư mà còn giúp nâng cao ý thức của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở được Huyện ủy Lâm Bình tổ chức mỗi tháng một lần vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Trên tinh thần đó, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện đã phân công cho các chi bộ trực thuộc phụ trách mỗi chi bộ một thôn, hằng tháng các chi bộ phối hợp với các chi bộ thôn bản bố trí, sắp xếp thời gian và lựa chọn công viên cụ thể để tổ chức lao động cùng nhân dân. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện đã huy động đông đủ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia đông đủ, nhiệt tình cùng nhân dân làm được nhiều phần việc cụ thể, thiết thực, tạo khí thế sôi nổi, gắn bó giữa cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang cấp huyện, cấp xã với Nhân dân tại các khu dân cư.  

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện cùng với cán bộ, công chức xã Bình An tổ chức trồng cây đào trên đèo Khau Lắc 

 Đây là một trong những hoạt động đổi mới trong công tác dân vận theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; thường xuyên phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang nắm tình hình nhân dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Động viên Nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, ở địa phương./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục