THÔNG BÁO GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ AN BÌNH

Hợp tác xã An Bình thông báo về việc giải thể như sau:

- Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ AN BÌNH

- Mã số hợp tác xã/mã số thuế: 15000045/5000807152

- Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cấp lần đầu ngày: 18/7/2014; Nơi cấp: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Bình

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phiêng Luông, xã Bình An huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0989562989

- Do Ông/Bà: VŨ MẠNH LINH

Sinh ngày: 04/5/1989; Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 008089001707

Ngày cấp: 14/4/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Nà Vài, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Chỗ ở hiện tại: Thôn Nà Vài, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0989562989

Là người đại diện theo pháp luật.

- Các đơn vị phụ thuộc:

Tên, địa chỉ chi nhánh: Không

Tên địa chỉ văn phòng đại diện: Không

Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: Không

- Lý do giải thể: Hợp tác xã hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Hợp tác xã cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản. Kính đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch cập nhật tình trạng pháp lý của hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng đã giải thể.

Hợp tác xã hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

                                                                              Hợp tác xã An Bình trân trọng thông báo !

Phòng Tài Chính Kế Hoạch

Tin cùng chuyên mục