Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình triển khai chương trình vay vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

Để triển khai kịp thời nguồn vốn đáp ứng các đối tượng chính sách xã hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ về cho vay chương trình việc làm, nhà ở xã hội, học sinh sinh viên mua máy tính. Ngày 29/4, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã tổ chức phiên giao dịch bổ sung trong tháng 4/2022 để giải ngân vốn tới khách hàng kịp thời.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Lâm Bình đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác của các xã, thị trấn tập trung truyên truyền, rà soát và hướng dẫn các đối tượng thuộc diện vay vốn làm hồ sơ vay vốn theo đúng quy định. 

Đến ngày 29/4, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã tổ chức phiên giao dịch bổ sung giải ngân cho 7 khách hàng vay, với tống số tiền 620 triệu đồng. Khách hàng chủ yếu vay trong đợt này là đối tượng thuộc hộ sản xuất kinh doanh, người lao động chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19 do phải tạm dừng kinh doanh và bị mất việc làm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh… Nhằm kịp thời giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình được bổ sung vốn trên 7 tỷ đồng để cho vay chương trình giải quyết việc làm, nhà ở xã hội, học sinh sinh viên mua máy tính. Trong đó, cho vay giải quyết việc là 3 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội là 600 triệu đồng; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính là 3 tỷ 430 triệu đồng. Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục tuyên truyền, triển khai nguồn vốn vay đến các đối tượng.

Với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ đến các đối tượng vay vốn kịp thời sẽ góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, người lao động có nhà ở ổn định và học sinh, sinh viên có máy tính để học tập. Từ đó, thúc đẩy  phục hồi kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục