Lâm Bình chú trọng công tác tuyên truyền và bảo vệ rừng

Để bảo vệ rừng nhất là rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, huyện Lâm Bình đã chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng; đồng thời, tổ chức tuần tra, phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Huyện Lâm Bình có tổng diện tích đất lâm nghiệp gần 70 ngình ha, chiếm gần 88% diện tích tự nhiên, trong đó diện tích rừng phòng hộ là 43.166,64 ha, rừng sản xuất là 25.902,89 ha. Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, thời gian qua huyện Lâm Bình, đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân. Đồng thời, thực hiện việc giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình. Đến nay, trên địa bàn huyện có 187 tổ chức, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ, trong đó có 79 hộ thuộc 3 xã Phúc Yên, Khuôn Hà, Thượng Lâm, nhận khoán bảo vệ rừng tại khu lưu vực hồ thủy điện Tuyên Quang, gắn với phát triển kinh tế. Thực hiện theo phương án này không những rừng phòng hộ được bảo vệ, chăm sóc tốt, mà các hộ gia đình nhận khoán còn được phát triển chăn nuôi dưới tán rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo bền vững. 

Cán Bộ Ban quản lý rừng phòng hộ tuyên truyền, tuần tra bảo vệ rừng

          Đê nâng cao nhận thức của người dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng, các cơ quan, lực lượng chức năng của huyện đã thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, quản lý các địa bàn, tuyến, đối tượng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao. Trong năm 2017, các địa bàn trọng điểm, tuyến trọng điểm được tổ chức tuần tra, kiểm tra định kỳ 4 lần/ tháng/ tuyến được 564 lượt, ngoài ra căn cứ vào tình hình cụ thể ở từng địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra đột xuất. Đồng thời mở đợt cao điểm tuyên truyền và tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết bảo vệ rừng. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. Từ việc chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng nên công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng vi phạm về rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản gỗ quý hiếm, trái phép đã giảm mạnh. Có được kết quả như vậy là do cán bộ các ngành chuyên môn đã làm tốt vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân. 

Phát huy hiệu quả từ việc đổi mới tổ chức công tác quản lý, bảo vệ rừng theo hướng xã hội hóa và triển khai hiệu quả các biện pháp lâm sinh, phục hồi những diện tích rừng trọng điểm, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, giao khoán rừng cho cộng đồng và các hộ gia đình quản lý bảo vệ, đến nay, độ che phủ rừng của huyện Lâm Bình luôn được duy trì trên 75%. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng, đặc biệt là đối với cán bộ được giao phụ trách địa bàn trong thực hiện mục tiêu quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, góp phần duy trì và nâng cao độ che phủ rừng, cũng như chuẩn bị tốt các phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho mùa khô.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục