Uỷ ban MTTQ xã Bình An sẵn sàng tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2024 - 2029

Xác định Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngay sau khi được chọn tổ chức Đại hội điểm, Uỷ ban MTTQ xã Bình An, huyện Lâm Bình đã tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức đại hội. Đến nay, các khâu, các bước chuẩn bị cho Đại hội đã đáp ứng các yêu cầu đề ra, sẵn sàng tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Bình An đã tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ, hướng dẫn tổ chức hội nghị Ban công tác mặt trận ở khu dân cư; xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban, Ban tổ chức đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; rà soát nhân sự, phối hợp với các tổ chức thành viên, chi bộ thôn để phát hiện và giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029. Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các bước, quy trình tổ chức đại hội, đến thời điểm này, Uỷ ban MTTQ xã Bình An đã hoàn thành báo cáo chính trị Đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029, đề án nhân sự, danh sách phân bổ đại biểu, danh sách nhân sự Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội...,sẵn sàng tổ chức đại hội đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. 

Uỷ ban MTTQ xã Bình An triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác Đại hội điểm nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội MTTQ xã Bình An, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ được tổ chức vào các ngày 25 và 26/01/2024, với 85 đại biểu chính thức tham dự. Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động, làm rõ hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm công tác mặt trận trong nhiệm kỳ qua; xây dựng chương trình hành động và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2024-2029, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ mới đảm bảo tính tiêu biểu và thực sự là nòng cốt xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; hiệp thương dân chủ cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp. Để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy tinh thần đoàn kết các dân tộc, Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn xã Bình An đã tăng cường tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, lập thành tích chào mừng đại hội như: Vận động bà con sản xuất vụ Xuân đúng khung thời vụ, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm lo Tết cho người nghèo. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở địa phương, góp phần vào thành công của đại hội MTTQ các cấp.

Với sự chủ động, tích cực của MTTQ xã; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở…, tin rằng việc tổ chức đại hội điểm MTTQ xã Bình An nói riêng và ở các địa phương khác nói chung trên địa bàn huyện Lâm Bình sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và nhân dân; bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định.

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục