Lâm Bình Hội nghị triển khai các Luật được kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV thông qua

Vừa qua UBND huyện Lâm Bình, đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3, thông qua tới đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã trong huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên cấp huyện giới thiệu các Luật đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua như: Luật Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Luật về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Cảnh vệ. Luật Du lịch.


Quang cảnh hội nghị giới thiệu các Luật đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua

Sau hội nghị này, nhằm giúp các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, phổ biến, quán triệt các luật được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3, thông qua, để áp dụng vào thực tiễn công tác. Góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật Nhà nước.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục