Lâm Bình Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015- 2020

Ngày 07 tháng 10 năm 2017, Ban thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11, khóa II (Mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017.

Ngày 07 tháng 10 năm 2017, Ban thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11, khóa II (Mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017.

Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyên đã thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương. Trong 9 tháng đầu năm 2017, huyện đã chỉ đạo thu hoạch lúa xuân, triển khai sản xuất vụ mùa đảm bảo khung lịch thời vụ với diện tích đạt và vượt so với kế hoạch. Các loại cây trồng khác như ngô và lạc đều gieo trồng vượt so với kế hoạch đề ra. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2017, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đến nay huyện đã triển khai xây dựng  128 công trình, các công trình đang được thi công theo kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo xã Khuôn Hà đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Hoạt động du lịch từng bước phát triển, các điểm du lịch cộng đồng Homestay đã được hình thành đi vào hoạt động có hiệu quả, chất lượng dịch vụ du lịch được nâng cao. Công tác tuyên truyền, quảng bá và thu hút nguồn lực đầu tư phát triển du lịch được quan tâm. Tổng mức bán lẻ hàng hoá 9 tháng đầu năm đạt trên 606 tỷ đồng, bằng 72 % kế hoạch năm. Gía trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm đạt trên 83 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 81% dự toán giao. Công tác lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm. Trong 9 thang đầu năm đã giải quyết việc làm cho 228 lao động, đạt trên 85% kế hoạch.  Công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Về công tác xây dựng Đảng, trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp được 64 đảng viên mới, tặng huy hiệu đảng cho 158 đảng viên.


Toàn cảnh hội nghị

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ huyện Lâm Bình đã đề ra phương hương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm. Trong đó tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghiết, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh và của huyện, trong đó trọng tâm là thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch, nghị quyết của huyện huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Và tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2017 và vụ xuân năm 2018 đảm bảo khung thời vụ tốt nhất. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm. Tập trung tháo gỡ kho khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Khuôn Hà...


Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận tập trung vào những mặt hạn chế cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong những tháng cuối năm như: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng kênh mương thuỷ lợi, thu ngân sách, công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ thu đông; triển khai sản xuất vụ Đông năm 2017 và vụ Xuân năm 2018….


Hội nghị tập trung thảo luận

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt các Chương trình hành động số 16, 17,18 ngày 31/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10, 11,12 ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Và thông qua Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Chương trình hành động số 16, 17,18 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10, 11,12 ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Tại hội Ban tổ chức đã trao cờ thi đua của Tỉnh uỷ cho Đảng bộ Công an huyện; trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Đảng bộ và nhân dân xã Khuôn Hà, ngoài ra còn trao danh hiệu Lao động xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016.


Một số hình ảnh về công tác thi đua khen thưởng tại hội nghị

Bài, ảnh: Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục