Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phát động phong trào thi đua năm 2023

Sáng 12/01, huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.
Hội nghị diễn ra nghiêm túc, đúng quy định

Dự hội nghị có Lãnh đạo Sở nội vụ; về phía huyện dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện, các Ban HĐND huyện; Thủ Trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện; kế toán các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã công bố Quyết định của UBND huyện về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Triển khai nhiệm vụ giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện phát triển kinh tế, xã hội,  đảm bảo Quốc phòng, an ninh và điều hành ngân sách nhà nước năm 2023. Triển khai giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Năm 2023, huyện Lâm Bình tập trung thực hiện 2 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội. Toàn huyện phấn đấu; Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 347,60 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 423,68 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40,6 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 24,0 tỷ đồng; Duy trì 03 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (Thượng Lâm, Khuôn Hà, Thổ Bình), trong đó xã Thượng Lâm đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 22,23%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm trên 6,8%. Thu hút trên 151.000 lượt khách du lịch…

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi số, dịch vụ du lịch, công tác giáo dục đào tạo, công tác quản lý đất đai…

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị, các địa phương đã đạt được trong năm qua. Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, các cơ quan, đợn vị, UBND xã thị trấn cần tập trung quyết liệt thực hiện 2 nhiệm vụ đột phá, trong đó tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch tại các cơ sở Homestay, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện; về lĩnh vực nông nghiệp triển khai các cơ chế chính sách theo nghị quyết 03, 05 về hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản hàng hoá; sản phẩm ocop và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tập trung triển khai hồ sơ, thủ tục các công trình khởi công mới năm 2023, trong đó, trọng tâm là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng thi công các công trình; Nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa xã Thượng Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đặc biệt là thực hiện nghị quyết 73 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về huy động trẻ đi nhà trẻ; Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về giảm nghèo, thực hiện vượt chỉ tiêu làm nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, xoá 100% nhà tạm, dột nát cho các gia đình chính sách. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch covid-19; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số; tổ chức tốt và an toàn các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tại các xã; Đảm bảo an ninh khoáng sản và an ninh trật tự trên khu vực lòng hồ; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Trung đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong huyện ra sức thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

Đại diện cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện, đồng chí Ma Đức Chiến, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Minh Quang đã phát biểu hưởng ứng phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại diện khối các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và các xã, thị trấn ký kết giao ước thi đua năm 2023

Nhân dịp này, khối các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và các xã, thị trấn đã ký kết giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023./.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục