Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện giao chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội dự toán ngân sách nhà nước và phát động phong trào thi đua năm 2024

Chiều 12/01, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phát động phong trào thi đua năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Đại điện Hội Doanh nghiệp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các đơn vị trường học; Kế toán các cơ quan, đơn vị trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh tại hội nghị

Hội nghị đã công bố Quyết định của UBND huyện về giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, trong tâm phấn đấu thực hiện tăng tốc, bứt phá thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 16 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội năm 2024 đó là: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 423,15 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt 435,33 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 24.661 tấn. Trồng 620 ha rừng, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 78,9%. Thu hút 175 nghìn lượt khách du lịch; doanh thu xã hội từ du lịch đạt 228 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 2.270 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 29 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng/người/năm. Duy trì 02 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (Khuôn Hà, Thổ Bình) và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Thượng Lâm). Tỷ lệ đô thị hóa đạt 13,6%; duy trì 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tạo việc làm mới và chuyển đổi nghề cho 1.725 người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,78%. Xóa 400 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện chủ trì thảo luận.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận đề ra những giải pháp có hiệu quả để chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. Trong đó, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách trên địa bàn, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp…

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tich UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị, các địa phương đã đạt được trong năm 2023. Để thực hiện thành công mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các mục tiêu của nhiệm kỳ đã đề ra. Tập trung khắc phục những hạn chế đã chỉ ra của năm 2023, trọng tâm là việc cải thiện chất lượng các sản phẩm du lịch, phát triển các sản phẩm mới; Khai thác có hiệu quả về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa, lịch sử; Thực hiện tốt việc tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư. Xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái tại tổ dân phố Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can; làng văn hóa Nà Tông, xã Thượng Lâm và thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang trở thành làng văn hóa đặc sắc, thu hút khách du lịch. Đẩy mạnh việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm. Tập trung phát triển các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HU ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025. Duy trì và phát triển các sản phẩm OCOP; Xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung huyện giai đoạn 2021-2030. Thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường. Tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng đô thị mới tại xã Thượng Lâm và xã Phúc Sơn; Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; Thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện công tác lao động, việc làm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình lao động việc làm năm 2024; Đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Lâm Bình; Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp công tác bộ máy, tổ chức; nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cán bộ, công chức cấp xã có phẩm chất, uy tín, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Thực hiện tốt công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh, toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Trung đã phát động phong trào thi đua năm 2024, tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong huyện ra sức thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra…

Đại diện khối các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và các xã, thị trấn ký giao ước thi đua.

Thay mặt cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện, đồng chí Ma Công Thành, Chủ tịch UBND xã Bình An đã phát biểu hưởng ứng và phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đề ra. 

Nhân dịp này, khối các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh  năm 2024./.

Kim Thoa - Công Đại

Tin cùng chuyên mục