Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá II, năm 2023

Ngày 10/ 01/ 2024, Trung tâm Chính trị huyện Lâm Bình đã tổ chức bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá II, năm 2023. Dự lễ bế giảng có đồng chí Chẩu Văn Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Lâm Bình.

Đồng chí Chẩu Văn Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Lâm Bình

trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Sau hơn 1 tháng học tập, 50 học viên của lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá II, năm 2023 huyện Lâm Bình đã được học tập, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ nội dung 18 bài theo chương trình đào tạo Sơ cấp lý luận chính trị. Ngoài ra, trong quá trình học tập, các học viên được nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, tham gia hoạt động thực tế, trồng tuyến đường hoa tại thôn Nà Bản - Nà Va, xã Thượng Lâm và thực hiện viết 02 bài thu hoạch học phần và 01 bài thi tốt nghiệp để làm căn cứ đánh giá kết quả chương trình học tập. 

Thông qua, chương trình học tập đã giúp các học viên hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực. Quá trình học tập, học viên cũng được trao đổi, thảo luận để nhận thức rõ nội dung các bài học, giúp nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Từ đó, giúp học viên biết vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được phân công ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí, Quan Thị Cẩm Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Với tinh thần học tập nghiêm túc, kết thúc khoá học 100% học viên đạt yêu cầu và đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp sơ cấp Lý luận Chính trị. Trong đó, tỷ lệ học viên xếp loại giỏi đạt 20 %, loại khá 74%. Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị chọn cử các đồng chí đảng viên tham gia bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị ở trình độ cao hơn, từ đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Đồng chí Chẩu Văn Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ tặng giấy khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập

 

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục