Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổng kết công tác năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 9/1, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyên; các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Hội phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Tuyên Quang; lãnh đạo UBND huyện, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn và đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện

Đồng chí Nguyễn Thành Trung – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2023 Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Lâm Bình đã chủ động bám sát sự lãnh đạo của cấp trên và chủ động tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch xóa 260 nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện, trong đó làm mới 147 nhà và sửa chữa 113 nhà. Năm 2023 vận động được hơn 233 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ hộ nghèo làm 3 nhà mới với tổng số tiền 105 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ các xã, thi trấn vận động nhân dân hiến 5.399m2 đất và đóng góp trên 2 tỷ đồng làm 4km đường giao thông nông thôn. Mặt trận Tổ quốc tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về  tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Lãnh đạo UB.MTTQ và các Tổ chức Chính trị xã hội huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm 2024, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Lâm Bình tiếp tục triển khai Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025; phong trào “Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Người Tuyên Quang ưu tiên sử dụng nông sản Tuyên Quang”; Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”… Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyên đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong huyện đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung già soát các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ Đề án số 02 qua đó tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực trong thời gian tới. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Đảng bộ huyện. Chủ động triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm cấp ủy giao, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hoạt động của các tổ chức đoàn, hội ở cơ sở; tích cực thực hiện tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Lãnh đạo UB.MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho  các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân; Hội LHPN Tỉnh Tuyên Quang tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác hội./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục