Ban dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022 tại Lâm Bình

Sáng ngày 8-8, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND huyện Lâm Bình tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức, trưởng các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 2 ngày, 50 học viên tham gia lớp bồi dưỡng được nghiên cứu, truyền đạt 4 chuyên đề chính gồm: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; công tác quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, các học viên còn được trao đổi, thảo luận giải quyết những vấn đề, vướng mắc tại cơ sở.  

Các đại biểu dự hội nghị 

Thông qua lớp tập huấn nhằm cập nhật, trang bị kiến thức về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, văn hóa của các dân tộc thiểu số góp phần nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trưởng các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Qua đó, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc./.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, đúng quy định

 

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục