Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Sáng ngày 29/11, Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chỉ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo cơ quan, đơn vị của huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp, giúp đỡ của Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện quán triệt, triển khai đồng bộ các mục tiêu, quan điểm, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và đã đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị các cấp trong huyện được củng cố, ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương ngày càng được nâng cao. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, theo đúng kế hoạch, đảm bảo, an toàn tuyệt đối. Nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh, xử lý dứt điểm các tình huống về quốc phòng, an ninh. Quan tâm đầu tư xây dựng một số công trình phòng thủ, tạo thế trận liên hoàn, vững chắc; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết cũng còn những hạn chế như: Công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước hiệu quả chưa cao; việc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có mặt còn hạn chế. Triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch tổng thể về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có nội dung hiệu quả chưa cao; việc quan tâm đầu tư bảo đảm nguồn lực cho xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ huyện còn hạn chế.

Theo dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra cả thời cơ và thách thức, sự cạnh tranh gay gắt trên tất cả các lĩnh vực. Trên địa bàn huyện, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, khai thác lâm, khoáng sản trái phép, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân còn tiềm ẩn phức tạp.

Tại hội nghị các đồng chí đại biểu đã tập trung thảo luận nêu ra những tồn tại, hạn chế tại địa phương, đơn vị và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 4 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hà Khánh - Công Đại

Tin cùng chuyên mục