Ban chỉ đạo diễn tập huyện Lâm Bình chỉ đạo xã Xuân Lập diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Ngày 2/6//2022, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Lâm Bình đã chỉ đạo xã Xuân Lập tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Dự và chỉ đạo diễn tập có lãnh đạo Chi Cục Kiểm lâm tình; lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Lâm Bình; lãnh đạo UBND, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn với đề mục: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các  tổ chức chính trị xã hội tổ chức chuẩn bị và thực hành ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn. Được tổ chức thành hai giai đoạn, giai đoạn 1 là tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Ở giai đoạn này, Ban chỉ đạo phát triển Lâm nghiệp của xã tổ chức các hội nghị nhận định, đánh giá tình hình và điều chỉnh kế hoach ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức giao nhiệm vụ và hiệp đồng, bảo đảm triển khai các biện pháp ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn 2, thực hành xử lý tình huống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Với phương châm 4 tại chỗ gồm: Công tác chỉ huy tại chỗ; huy động lực lượng tại chỗ; sử dụng các phương tiện máy móc, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ tại chỗ và phục vụ hậu cần tại chỗ. Trong đó, ngoài lực lượng chuyên trách như: kiểm lâm địa bàn, quân sự xã, công an xã thì lực lương được huy động đông đảo nhất là người dân, chủ hộ có rừng ở các thôn bản trong xã.  Mặc dù thời gian luyện tập ngắn, yêu cầu xử trí nhanh gọn, chính xác, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế, song với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm và nghiêm túc, các lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu mà kế hoạch-phương án đã đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng con người và phương tiện cũng như tài sản của nhân dân.

Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Lâm Bình đánh giá, chấm điểm cho cuộc diễn tập của xã Xuân Lập đạt loại giỏi, với tổng điểm là 8,75 điểm.

Thông qua cuộc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn của huyện đã nhìn nhận rõ những mặt ưu điểm và hạn chế của Ban chỉ đạo xã Xuân Lập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hiệp đồng xử lý tình huống ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện đã nêu ra những giải pháp khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới. 

Với những ưu điểm, hạn chế được chỉ ra từ cuộc diễn tập là căn cứ để cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Lâm Bình cũng như Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững của các xã tổ chức thực hiện các giải pháp về ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng tốt hơn. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của địa phương.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục