Lâm Bình tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 -2025

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện vùng cao Lâm Bình đang tập trung tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022 - 2025, đảm bảo theo đúng quy định, tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Trên địa bàn huyện Lâm Bình hiện có 178 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở, đến hết ngày 4/8, toàn huyện đã có 119/178 chi bộ tổ chức thành công đại hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các chi bộ đã tổ chức Đại hội theo đúng quy định, điều lệ. Bầu Ban Chấp hành chi bộ khóa mới đảm bảo theo đúng đề án được phê chuẩn. Đại hội cũng đã đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 bảo đảm cụ thể, thiết thực, khả thi, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội chi bộ Trường PTDT Nội trú THCS huyện Lâm Bình

          Trên tinh thần Đề án số 03, ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp uỷ  đã hết sức coi trọng việc lựa chọn, bố trí nhân sự làm Bí thư chi bộ. Cụ thể, đối với Bí thư chi bộ ở thôn, tổ dân phố lựa chọn những đồng chí không chỉ có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảng, công tác quần chúng, tâm huyết, năng lực, mà còn đảm nhiệm được chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hay Trưởng Ban công tác mặt trận. Để đảm bảo cho thành công của Đại hội, cùng với việc chuẩn bị tốt về đề án nhân sự, báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm phải đánh giá sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trước khi tổ chức Đại hội diện rộng, các cấp uỷ, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Lâm Bình đều đã lựa chọn 1 chi bộ trực thuộc để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, sau đó rút kinh nghiệm. Với sự chuẩn bị chu đáo cho công tác Đại hội, đến hết ngày 4/8, toàn huyện đã có các xã Khuôn Hà, Phúc Sơn và thị trấn Lăng Can tổ chức xong đại hội chi bộ trực thuộc. Các chi bộ còn lại, phấn đấu đến hết quý III sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội.

Đại hội chi bộ thôn Bó Cạu xã Phúc Sơn

Cùng với công tác chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của đại hội. Cũng như vận động nhân dân thi đua học tập, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm đưa Lâm Bình thoát khỏi huyện nghèo.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục