Lâm Bình bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị danh cho đảng viên mới và lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm 2017

Ngày 28/11 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lâm Bình đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm 2017. Dự bế giảng có lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cùng các đồng chí giảng viên kiêm chức và 56 học viên.

Trong thời gian hơn 10 ngày học tập, các đồng chí học viên đã được tiếp thu, nghiên cứu các bài lý luận cơ bản theo quy định của Trung ương về chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn như: Chủ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc; dân chủ XHCN xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN. Đường lối phát triển kinh tế xã hội. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người  Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường. Nguyên tắc hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.  Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước, trong tỉnh và của địa phương. Cùng với đó, các học viên còn được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh dành cho đối tượng 4. Trong thời gian học tập, lớp học đã tổ chức đi thực tế, giúp bà con nhân dân thôn Nà Lầu, xã Thượng Lâm làm đường bê tông nội đồng. Kết thúc chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4, có 100% học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, trong đó học viên đạt loại khá và giỏi chiếm tỷ lệ trên 90%.

             Lãnh đạo TTBD chính trị huyện, quân sự huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên đã nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh; đồng thời hiểu rõ về những nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đảng viên chính thức trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục