Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lớp thứ hai, năm 2023

Sáng ngày 7/11, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lớp thứ hai, năm 2023. Dự Lễ bế giảng có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ, lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện; cùng 58 học viên tham gia lớp học.

Đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trao giấy chứng nhận cho học viên kết thúc khóa học

Sau thời gian 7 ngày học tập, các học viên đã được nghiên cứu, tiếp thu 10 chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng đảng viên mới theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngoài ra, trong quá trình học tập, các học viên được nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, nghe giới thiệu về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Những giá trị cốt lõi của tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng.

Qua chương trình bồi dưỡng, giúp các đồng chí học viên hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực. Trong quá trình học tập, học viên được trao đổi, thảo luận để nhận thức rõ nội dung bài học, giúp nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện phẩm chất đạo đực, lối sống của cán bộ, đảng viên. Từ đó, giúp học viên vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn, thực hiện nhiệm vụ được phân công ở cơ quan, đơn vị, địa  phương cơ sở.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, đạt loại giỏi có 36 học viên (chiếm 62 %); 22 học viên đạt loại khá (chiếm 38%)./.

Công Đại - Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục