Lâm Bình quan tâm truyền dạy hát then, cọi cho thế hệ trẻ

Nhận định, phát triển kinh tế phải gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung, di sản hát Then nói riêng. Những năm qua, huyện Lâm Bình đã triển khai nhiều cách làm, mô hình hay để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc và hoạt động có hiệu quả. Qua đó, không chỉ góp phần tô đẹp bức tranh đa sắc màu văn hóa dân tộc, mà còn tạo đà cho kinh tế du lịch của huyện từng bước phát triển.

Trong thời gian theo học lớp hát then, đàn tính tại xã Thượng Lâm, em Nguyễn Mai Phương ở thôn Nà Muông, xã Khuôn Hà được các nghệ nhân đánh giá nhanh nhẹn, thông minh, học hát những bài Then cổ nhanh, đánh đàn Tính hay. Là người có năng khiếu, hát những làm điệu then, thời gian qua em thường xuyên được mời tham gia biểu diễn phục vụ các đoàn khách du lịch trong và ngoài nước tại các cơ sở Homestay hay các sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện. Việc được tham gia lớp học đã giúp em có thêm điều kiện để tìm hiểu, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được UNESSCO công nhận năm 2019, góp phần phục vụ phát triển du lịch Lâm Bình.

     

 Nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức đang hướng dẫn những lời điệu Then cổ

Lớp học hát then, đàn tính được mở tại xã Thượng Lâm đã thu hút nhiều người, nhất là thế hệ trẻ ở trong và ngoài xã Thượng Lâm đến tìm hiểu, học tập. Lớp học do Nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức và Nghệ nhân Thàm Ngọc Kiến phụ trách truyền dạy các làn điệu hát then, hát quan làng, hát bụt và đánh đàn tính cho học viên. Trong quá trình tham gia lớp học, các học viên được đánh giá học tập rất tích cực, chăm chỉ luyện tập để đạt được kết quả cao nhất.

     

Lớp học “Hát then đàn tính” tại xã Thượng Lâm

Việc mở lớp truyền dạy hát then, đàn tính là một hoạt động thiết thực được huyện Lâm Bình quan tâm tổ chức hằng năm, nhằm giúp người dân nhận thức đầy đủ hơn về bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng kịp thời những cá nhân có năng khiếu để truyền dạy, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

 

Thúy Phượng - Công Đại

Tin cùng chuyên mục