Lâm Bình hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên trong những buổi khám tuyển vừa qua 100% thanh niên nhận được lệnh gọi đã thu xếp công việc đến tham gia khám tuyển đúng thời gian quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của người công dân đối với Tổ Quốc.

Theo dự kiến chỉ tiêu tuyển quân năm 2023, huyện Lâm Bình được giao tuyển chọn 110 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó, chính thức là 85 công dân, dự phòng là 25 công dân. 

Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu giao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Lâm Bình đã phát lệnh gọi 451 công dân tham gia khám tuyển. Qua các bước khám tuyển, Hội đồng khám tuyển đã lựa chọn được 141 công dân đủ điều kiện đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 làm hồ sơ tham gia nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân.

Với tinh thần chấp hành nghiêm túc Luật nghĩa vụ quân sự và phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước những thanh niên đủ điều kiện trúng tuyển đã được các đồng chí thành viên Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở các xã, thị trấn hướng dẫn viết hồ sơ theo quy định.Hầu hết công dân đến trúng tuyển đều sẵn sàng tinh thần lên đường nhập ngũ đóng góp sức trẻ của mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc. 

Hiện nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đang tăng cường tuyên truyền và quản lý những công dân trúng tuyển ở tại địa phương để chuẩn bị cho các bước xét nghiệm HIV, ma túy và tiến hành thâm nhập đến hộ gia đình. 

Để làm tốt công tác tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Lâm Bình đã tập trung tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, của quê hương gắn với trách nhiệm và nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, khơi dậy trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong lực lượng đoàn viên, thanh niên về tinh thần yêu nước, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc.

Hà Khánh - Công Đại

Tin cùng chuyên mục