Công an huyện Lâm Bình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Vừa qua, Công an huyện Lâm Bình đã chuyển bộ phận tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính sang bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân huyện.Theo đó, các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giải quyết của lực lượng Công an huyện như Cấp giấy chứng minh nhân dân, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.., sẽ được Công an huyện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện.

Công an huyện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân huyện

Đồng chí Thượng tá Quan Đức Đội, Phó trưởng Công an huyện Lâm Bình cho biết “thông qua việc triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, thời gian đi lại cho nhân dân, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tham mưu với cấp có thẩm quyền trang bị thêm phương tiện, thiết bị để phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính có hiệu quả hơn”./.

Công Du ( Công an huyện Lâm Bình)

Tin cùng chuyên mục