Ngân hàng Chính sách xã hội hyện đã triển khai có hiệu quả chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường

Những năm qua, nhờ có sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành, nhiều dự án cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Lâm Bình đã được sửa chữa, nâng cấp và xây mới. Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai có hiệu quả chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; nâng cao điều kiện sống, sức khỏe cộng đồng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí Môi trường trong quá trình xây dựng Nông thôn mới.

Tách nước của gia đình bà Ma Thị Hem, được lắp đặt ở trên cao tạo thuận lợi trong quá trình sinh hoạt

Gia đình bà Ma Thị Hem, thôn Bản Chúa, xã Phúc Sơn thuộc diện hộ nghèo không có điều kiện để xây dựng bể chứa nước sinh hoạt nên gặp rất nhiều khó khăn. Qua nghe tuyên truyền bà được biết ở Ngân hàng CSXH huyện có triển khai chương trình cho vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường, gia đình bà đã được Tổ tiết kiệm vay vốn của thôn và cán bộ Ngân hàng hướng dẫn các thủ tục vay vốn theo quy định. Được vay số tiên 20 triệu đồng bà đã đầu tư mua tách inox để chứa nước sinh hoạt. Ngoài ra, bà còn kết hợp xây dựng thêm công trình nhà tắm, nhà vệ sinh để đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với hộ gia đình.

Thực hiện Quyết định 62/2004 QĐ-TTg, các hộ gia đình ở khu vực nông thôn được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường với mức vay tối đa 20 triệu đồng/hộ. Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn triển khai rà soát nhu cầu vốn vay vốn và đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách tín dụng; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác đối với cấp hội cơ sở, hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn các xã; thường xuyên kiểm tra vốn vay nhằm giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Hiện nay, trên địa bàn huyện Lâm Bình đã có 2.027 lượt hộ vay từ Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, với tổng dư nợ trên 32,6 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 98%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 99%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh cao, không chỉ giúp điều kiện sống, sức khỏe người dân được nâng cao, mà còn góp phần giúp các xã hoàn thành tiêu chí Môi trường trong quá trình xây dựng Nông thôn mới.

Các công trình nhà tắm, nhà vệ sinh được gia đình bà xây dựng đẩm bảo các tiêu chí xây dựng NTM

Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện, thới gian tới Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp các hộ gia đình có nhu cầu đã được vay vốn theo chương trình nước sạch vệ sinh môi trường để xây dựng công trình nước sạch và các công trình vệ sinh của gia đình đảm bảo tiêu chí về nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục