Lâm Bình thực hiện chính sách tín dụng

Nghị định 28 năm 2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1 từ 2021 đến 2025 mở ra cơ hội nâng cao đời sống cho bà con huyện vùng cao Lâm Bình. Hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lâm Bình, đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai chính sách tín dụng đến với bà con nhân dân.

 

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Lâm Bình guao dịch với người dân tại Điểm giao dịch xã Phúc Yên.

Thông qua tổ chức Hội phụ nữ xã Phúc Yên, chị La Thị Lứu đã được Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lâm Bình, giải ngân 40 triệu đồng để làm mới nhà ở theo Nghị định số 28/2022 của Chính phủ, cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương đến nay gia đình chị đã xây dựng xong ngôi nhà mới, yên tâm phát triển kinh tế.

Người dân được vay vốn để sửa nhà, làm nhà và phát triển kinh tế, từ đó đời sống của bà con được cải thiện hơn

Thực hiện Nghị định 28/2022 của Chính phủ, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lâm Bình, đã tham mưu cho chính quyền triển khai kịp thời việc cho vay.  Các nguồn vốn này hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, các doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số. Ngân hàng phối hợp với cấp ủy chính quyền cấp xã tổ chức già soát đổi tượng thụ hưởng và đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định số 28/2022 sâu rộng đến với người dân. Đến thời điểm hiện tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã giải ngân cho 53 hộ gồm vốn vay hỗ trợ về nhà ở và chuyển đổi nghề với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Việc triển khai hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sẽ góp phần quan trọng để đồng bào dân tộc thiểu số, có thêm nguồn lực tập chung phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục