Hội Nông dân huyện Lâm Bình tập trung phát triển kinh tế

Năng động, dám nghĩ dám làm, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Lâm Bình đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất theo quy trình sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao năng xuất, chất lượng giá trị sản phẩm.

Phát triển chăn nuôi trâu bò vỗ béo kết hợp nuôi lợn thịt số lượng lớn nên đầu ra luôn đặc biệt quan tâm. Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, trâu không xuất khẩu được, giá bán giảm. Anh Đặng Văn Lâm ở xã Thổ Bình đã mạnh dạn bán đàn trâu đã tới tuổi xuất chuồng đi và đã lỗ mất 100 triệu. Sau đó anh lại tiếp tục đầu tư mua thêm 11 con trâu giống về phát triển, lần này anh lại tập trung sang phát triển trâu sinh sản. Anh Lâm xác định, phát triển đàn trâu đã tốt, nhưng việc nhạy bén thị trường là rất quan trọng, như vậy sẽ giảm thiểu rất nhiều việc trượt giá. 

Anh Đặng Văn Lâm, xã Thổ Bình chăm sóc đàn trâu sinh sản của gia đình

Thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình khóa III, về phát triển một số loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng hàng hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025. Để đạt được mục tiêu đề ra, cùng với các tổ chức chính trị, Hội nông dân huyện đã triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương. Đồng thời xây dựng các mô hình kinh tế từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân với nguồn vốn đang được thực hiện trên 2,1 tỷ đồng thực hiện các mô hình phát triển kinh tế gắn với chương trình OCOP như : Chăn nuôi cá đặc sản, chăn nuôi dê, chăn nuôi trâu…Qua triển khai nhiều chương trình dự án đã mang lại hiệu quả rõ rệt, mang lại nguồn thu nhập cho người dân. 

Các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế

Thời gian tới, các cấp hội nông dân huyện Lâm Bình tăng cường vận động, khai thác tích cực các nguồn lực, làm tốt việc tư vấn phương án sản xuất kinh doanh và giám sát quá trình sử dụng vốn; kết hợp chặt chẽ hỗ trợ vốn và trang bị kiến thức kỹ thuật phục vụ sản xuất. Qua đó nâng cao đời sống của các hội viên nông dân, phấn đấu giảm hộ nghèo, tăng hộ khá và giàu, qua đó  góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục