Lâm Bình thực hiện cao điểm cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 cho công dân

Để đảm bảo kịp tiến độ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 cho công dân trên địa bàn, phục vụ triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, phục vụ Nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia, từ ngày 10/4 đến ngày 30/4, Công an huyện Lâm Bình thực hiện cao điểm cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 cho công dân trên địa bàn huyện.

Công an huyện Lâm Bình và Công an các xã, thị trấn đang tăng cường cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử cho công dân

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Lâm Bình còn 1.298 nhân khẩu thường trú chưa được cấp CCCD, trong đó, số vắng mặt tại địa phương không có khả năng thu nhận hồ sơ là 1.010 nhân khẩu, số có mặt tại tại địa phương có khả năng thu nhận hồ sơ là 288 nhân khẩu. Có 14.740 nhân khẩu đã được cấp và phê duyệt tài khoản định danh điện tử mức 2 nhưng chưa kích hoạt và đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia. Có 18.144 nhân khẩu chưa được cấp tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2. Để đảm bảo kịp thời tiến độ và đạt các chỉ tiêu đề ra, Công an huyện Lâm Bình tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử mức 2 tại Bộ phận một cửa của UBND huyện và các điểm cấp CCCD lưu động trên địa bàn các xã do Công an huyện tổ chức. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn đồng loạt ra quân tuyên truyền, hướng dẫn cái đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 tại nhà văn hoá các xã, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố hoặc trực tiếp tại nhà công dân, phấn đấu trước ngày 30/4 hoàn thành các chỉ tiêu do UBND tỉnh và Công an tỉnh giao.

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục