Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

Sáng 6/10 UBND huyện Lâm Bình phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2023.

Buổi tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

Dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Lâm Bình giai đoạn 2021-2025; đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên đại bàn huyện Lâm Bình giai đoạn 2021-2025; Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, thị trấn.

Đại biểu tham dự buổi tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các nội dung: Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh liên quan đến công tác giảm nghèo nói chung và Chương trình MTQG giảm nghèo nói riêng. Triển khai hướng dẫn các kỹ năng, kiến thức trong việc xây dựng dự án, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Hướng dẫn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Đồng thời, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; việc xây dựng một số nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023...

Thông qua Hội nghị nhằm trang bị và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp cơ sở góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững nói riêng, các Chương trình MTTQG trên địa bàn huyện năm 2023 và giai đoạn 2021- 2025 nói chung./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục