Uỷ Ban MTTQ huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị phản biện xã hội với Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Lâm Bình

Ngày 1/8 Uỷ Ban MTTQ huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội với dự thảo Quy chế quản lý hoạt động điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Lâm Bình. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, cơ quan chuyên môn; Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Hội nghị diễn ra nghiêm túc, đúng quy định

 Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Lâm Bình gồm có 04 chương, 26 điều, trong đó, Chương 1: Quy định chung nêu rõ phạm vi, đối tượng, nguyên tắc quản lý hoạt động điểm du lịch cộng đồng; Chương II, quản lý hoạt động các điểm du lịch cộng đồng; Chương III, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; uỷ ban nhân dân xã trong công tác quản lý hoạt động điểm du lịch cộng đồng; Chương IV về điều khoản thi hành.

Tại Hội nghị, với tinh thần dân chủ, đã có 14 ý kiến phản biện về các nội dung của Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Lâm Bình, các ý kiến phản biện đều có sự lập luận, phân tích khoa học, chặt chẽ, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các đại biểu tham gia phản biện.. Trong đó, đã phần các đại biểu đều quan tâm đến công tác quy hoạch với phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ gắn với giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn huyện…

Việc tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Quy chế quản lý hoạt động điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Lâm Bình có ý nghĩa quan trọng đây là cơ sở để cơ quan chủ trì soạn thảo huyện bổ sung và hoàn thiện dự thảo, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng thời, thể hiện được chức năng, vị trí vai trò của Mặt trận Tổ Quốc trong thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành quy chế “Giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”./.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục