Xã Thổ Bình quyết tân xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua xã Thổ Bình đã linh hoạt trong việc sử dụng các nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước và huy động sức dân cùng tham gia để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, đến cuối năm 2018, xã Thổ Bình đã đạt 15/ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, năm 2019 xã Thổ Bình tiếp tục phấn đấu thực hiện hai tiêu chí, đó là tiêu chí nhà ở dân cư, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.

Thôn Vằng Áng, xã Thổ Bình hiện có 163 hộ gia đình. Để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành 2 tiêu chí nhà ở dân cư và môi trường trong năm 2019, chi bộ, thôn và các tổ chức đoàn thể trong thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở, xây dựng các công trình vệ sinh còn thiếu. Do có sự chủ động của các hộ gia đình, đến nay thôn đã có khoảng 80% số hộ gia đình có nhà ở đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đối với tiêu chí môi trường, thôn đã thành lập được 4 nhóm tự quản về vệ sinh đường làng ngõ xóm và vận động mỗi hộ gia đình xây dựng một hố rác để thu gom, xử lý rác thải. 

Để thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư, cùng với việc chỉnh trang nhà ở, người dân xã Thổ Bình còn thường xuyên quét dọn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ từ nhà ra ngõ 

Bằng nhiều giải pháp trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2018, xã Thổ Bình đã đạt 15/ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, xã còn 4 tiêu chí chưa đạt, đó là các tiêu chí: Nhà ở dân cư, môi trường và an toàn thực phẩm, hộ nghèo, thu nhập. Đây chủ yếu là những tiêu chí khó thực hiện nên ngoài lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước, xã Thổ Bình tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp trong dân để cùng thực hiện. Theo kế hoạch của UBND huyện Lâm Bình, năm 2019, xã Thổ Bình thực hiện 2 tiêu chí là Nhà ở dân cư, môi trường và an toàn thực phẩm. Theo đó, thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư, sau khi rà soát xã hiện còn 216 hộ gia đình cần phải chỉnh trang lại nhà ở và xây dựng một số công trình vệ sinh. Để đạt được tiêu chí này, cùng với việc tuyên truyền, vận động các hộ chủ động chỉnh trang nhà ở, các tổ chức đoàn thể của xã Thổ Bình còn hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hộ gia đình tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng các công trình vệ sinh. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các hộ gia đình, đến nay, xã đã có 140 hộ gia đình hoàn thành việc chỉnh trang nhà cửa, đạt gần 60% kế hoạch. Đối với tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong xã thường xuyên tuyên truyền, vận động các gia đình chủ động vệ sinh nhà ở theo phương châm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, sạch đường. Cùng với đó, chỉ đạo 10/10 thôn bản thành lập các tổ, nhóm tự quản về vệ sinh môi trường, tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm vào ngày 20 hằng tháng để thu gom, xử lý rác thải. 

Hết năm 2019, xã Thổ Bình phấn đấu đạt 17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 2 tiêu chí hộ nghèo và thu nhập xã tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT sản xuất và chăn nuôi cho người dân, cũng như tạo điều kiện cho các hộ vay vốn để mở rộng các mô hình phát triển kinh tế. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người trong độ tuổi lao động đi làm việc tại các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh dịch vụ trong xã hoặc làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh để tăng thêm thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục