Đảng bộ xã Phúc Sơn 75 năm hình thành và phát triển

Cách đây tròn 75 năm, ngày 26 tháng 04 năm 1949, Chi bộ Phúc Hậu, Chi bộ đảng đầu tiên của Đảng bộ xã Phúc Sơn ngày nay được thành lập, đồng chí Ma Doãn Cảnh được Huyện ủy chỉ định làm Bí thư chi bộ. Từ 8 đảng viên đầu tiên, đến nay Đảng bộ xã Phúc Sơn có 387 đảng viên sinh hoạt tại 21 chi bộ trực thuộc, đã có 273 lượt đảng viên được tặng huy hiệu Đảng. Trên chặng đường 75 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ xã Phúc Sơn đã trải qua 17 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội, với từng gia đoạn lịch sử, Đảng bộ xã Phúc Sơn đã đề ra những Nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Hứa Văn Tụ, nguyên Bí thư Chi bộ xã Phúc Hậu (từ năm 1963 đến 1967), chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình. Nay đã 93 tuổi đời, gần 75 năm tuổi đảng chứng kiến sự đổi thay của quê hương Phúc Sơn qua các thời ky rất phấn khởi và tự hào trước sự phát triển của quê hương, đất nước, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đầu năm 1971, thực hiện quyết định của thủ tướng Chính Phủ, hai xã Phúc Hậu và Kim Sơn hợp nhất lại thành xã Phúc Sơn, chi bộ Phúc Hậu và Kim Sơn được hợp nhất để thành lập Đảng bộ Phúc Sơn, đây là mốc son lịch sử đánh dấu bước phát triển của xã nhà, đáp ứng với tâm tư nguyện vọng thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc của cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo đà cho các bước phát triển mọi mặt của xã Phúc Sơn trong giai đoạn tiếp theo.

Là người trực tiếp được tham gia biện soạn cuốn lịch sử Đảng bộ xã Phúc Sơn, đồng chí Hoàng Văn Hạp, Nguyên Bí thứ Đảng uỷ xã Phúc Sơn từ tháng 11/ 1988 đến tháng 9/ 2000 và đảm nhận nhiều cương vị công tác khác tại địa phương. Để biện soạn cuốn lịch sử đảng bộ xã đồng chí Hạp đã sưu tầm, lưu giữ được những cuốn sổ tay, nhập ký của các thế hệ lãnh đạo của đảng bộ xã Phúc Sơn qua các thời kỳ. Đặc biệt, đông chí là người thấy rõ nhất sự đổi thay của xã Phúc Sơn, qua các thời kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Ông Hoàng Văn Hạp tham gia biên soạn cuốn lịch sử đảng bộ xã Phúc Sơn

Với xuất phát điểm là một xã thuần nông, Đảng bộ xã Phúc Sơn đã xác định rõ, nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Do đó, trong các nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ đã xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề tập trung vào những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội. Các nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo đà cho giai đoạn phát triển mới. Trong sản xuất nông nghiệp đã chuyển từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, bước đầu hình thành vùng sản xuất Lạc hàng hóa tập trung; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt hơn 85 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực của xã đạt 3.666 tấn. Tổng đàn vật nuôi luôn duy trì phát triển ổn định với trên 6.000 con gia súc, trên 42.000 con gia cầm. Toàn xã có 300 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2023 đạt trên 38 triệu đồng/người/năm.

Nhân dân xã Phúc Sơn tích cực chăm sóc diện tích lạc Xuân

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ xã Phúc Sơn tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, chung sức đồng lòng, tranh thủ thời cơ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua đó góp phần xây dựng xã phúc Sơn nói riêng, huyện Lâm Bình nói chung có kinh tế phát triển; văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc; cảnh quan, môi trường sạch - xanh - đẹp - an toàn, sớm thoát khỏi huyện nghèo./.

Kim Thoa - Công Đai

Tin cùng chuyên mục