Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 đại biểu HĐND huyện, khóa II

Thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 của đại biểu HĐND huyện, khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong thời gian từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11 năm 2017, các tổ đại biểu HĐND huyện đã phân công đại biểu đi tiếp xúc cử tri tại 25 thôn bản thuộc 8 xã của huyện.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND huyện, đã thông báo nội dung, Chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tới cử tri ở các thôn bản. Đồng thời thông báo tới cử tri về kết quả công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong 11 tháng của năm 2017, và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời gian còn lại của năm. Sau khi nghe đại biểu HĐND huyện thông báo nội dung, Chương trình kỳ họp thứ 5 và kết quả công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017, cử tri ở các thôn bản đã nêu lên ý kiến, kiến nghị gửi tới đại biểu HĐND huyện. Các ý kiến của cử tri chủ yếu mong muốn Đảng, Nhà nước, tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn; sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, các công trình cấp nước sinh hoạt, sửa chữa, nâng cấp đường điện; công tác quản lý, sử dụng đất rừng và công tác xây dựng NTM ( nông thôn mới) và một số chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người dân…

Đại biểu HĐND huyện, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong phạm vi thẩm quyền của xã. Các đồng chí đại biểu HĐND huyện đã trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trực tiếp giải đáp những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩp quyền. Những ý kiến vượt thẩm quyền các đại biểu đã hứa với cử tri sẽ tổng hợp thành văn bản gửi tới các cơ quan chức năng  có thẩm quyền giải quyết và trả lời cụ thể cho nhân dân trong thời gian sớm nhất để động viên nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục