Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Huyện uỷ Lâm Bình vừa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ để nghe và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng, thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Thu Hường, Phó Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận cho ý kiến vào các nội dung quan trọng gồm: Tờ trình xin ý kiến về Dự thảo Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024. Chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, lần thứ 17 (mở rộng). Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng khai mạc năm du lịch 2024; Kế hoạch tổ chức Hội thảo phát triển du lịch huyện Lâm Bình năm 2024. Tờ trình xin ý kiến về Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 419-KH/TU ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Tờ trình xin ý kiến về Dự thảo báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024. Tờ trình xin ý kiến về Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tực xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Công tác cán bộ, đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới các phòng, ban, đơn vị và các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy đã đề ra trong quý II năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và tiến độ thi công các công trình liên quan đến vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung các giải pháp thu ngân sách đạt trong quý II, xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới còn chưa đạt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong vận tải đường thủy, trong giải phóng mặt bằng; đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho tổ chức các hoạt động hưởng ứng khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2024./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục