Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2023

Ngày 26/6, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Lâm Bình tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2023. Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy; các thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện cùng 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2023

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Để công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023 đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức lớp học cần nắm tình hình quân số tham gia lớp học. Đối với các đồng chí giảng viên cần nghiên cứu truyền đạt bài giảng cho các học viên đạt kết quả cao. Đối với học viên cần phải chấp hành tốt các quy định của lớp học, đảm bảo các nội dung của các chuyên đề; trong quá trình học tập cần tích cực lắng nghe và tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả nhất để viết bài thu hoạch đạt kết quả cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại cơ quan, đơn vị.

 Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Thế Đồi phát biểu khai mạc lớp học

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 26/6 đến ngày 29/6, các học viên được truyền đạt 09 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới. Sau khi học tập các chuyên đề, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023.

Các đại biểu dự khai mạc lớp học 

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững mạnh./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục