Ban chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 13 tháng 07 năm 2021, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình đã quán triệt, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn huyện. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên duy trì quy chế phối hợp giữa Công an và Ban chỉ huy Quân sự huyện trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bạo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo quân số. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện  ban hành Chỉ thị về luyện diễn tập chiến đấu chị an, Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng năm 2021 sát với tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức huấn luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án tác chiến đúng kế hoạch. Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập và xây dựng kế hoạch, văn kiện chuẩn bị thao trường, cơ sở vật chất cho luyện tập, diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã năm 2021, kết quả đạt 9,3 điểm; Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại  02 xã Lăng Can, Xuân Lập, kết quả đạt loại giỏi. Công tác xây dựng lực lượng, đã ra soát, phúc tra quân nhân dự bị huấn luyện năm 2021. Toàn huyện đã đăng ký được 3.388 quân nhân dự bị, trong đó dự bị hạng 1 có 928 đồng chí; dự bị hạng 2 là 2.334 đồng chí. Tính đến ngày 10/6/2021, huyện đã xếp được 2/3 đầu mối đơn vị cấp huyện. Đã củng cố, xây dựng được 16 cơ sở DQTV, đã tổ chức huấn luyện xong trước ngày 10/5. Tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung và Quyết định thành lập tổ quản lý, điều hành hoạt động khu vực cách ly tập trung người nước ngoài và công dân Việt Nam từ vùng dịch Covid-19 đến huyện. Công tác kỹ thuật, đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật đủ về số lượng, chất lượng đồng bộ sẵn sáng cho nhiệm vụ chiến đấu. Tổ chức quán triệt, triển khai học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng cho 100% cán bộ, đảng viên.

Lực lượng dân quân tự vệ luyện tập, diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã năm 2021

Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho những tháng cuối năm là, tiếp tục duy trì chặt chẽ các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tích cực phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo quân số theo chỉ tiêu kế hoạch.

Hội nghị đã thảo luận tập trung vào những vấn đề như:  công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm công tác củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác quản lý địa bàn; công tác biên chế và huy động lực lượng; công tác huấn luyện, đảm bảo chế đội, chính sách đối với lực lượng dân quân; công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ; công tác nắm nguồn tuyển quân năm 2021; công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19; Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chế độ thông tín báo cáo…

Với những nhiệm vụ trong tâm mà BCH Quân sự huyện Lâm Bình đã đề ra, cùng sự chủ động khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong những tháng cuối năm của các đơn vị dân quân, tự vệ trên địa bàn huyền, tin tưởng rằng lực lượng vũ trang huyện Lâm Bình sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện nhà ngày một phát triển giàu mạnh.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục