Lâm Bình tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 21/11, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn quan lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho Ban chỉ đao các xã trên địa bàn huyện. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi tập huấn các học viên đã được nghe đồng chí Lục Văn Quang, Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Lâm Bình quán triệt các văn bản quy định tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, công  tác kiểm tra, giám sát những vấn đề chung trong công tác lập bảng kê, hướng dẫn lập bảng kê, mẫu phiếu điều tra, hướng dẫn thực hiện điều tra thu thập thông tin trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện. Công tác tuyển chọn lực lượng tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở; công tác kẻ, vẽ sơ đồ nền xã/phường và phân chia địa bàn điều tra…

Đ/c Nguyễn Văn Hiền, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị tập huấn

Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019, nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, từ đó tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ đạo về tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra dân số năm 2019 cho các cán bộ điều tra viên ở cơ sở, tổng kết các bài học kinh nghiệm quan trọng để triển khai áp dụng trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục