Lâm Bình phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Nhờ được tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Lâm Bình đãcó điều kiện để phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Lâm Bình là địa phương còn nhiều khó khăn, đời sống, thu nhập của hội viên nông dân còn bấp bênh, việc hướng dẫn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách, đầu tư sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Nông dân huyện Lâm Bình đẩy mạnh thực hiện. Hội đã chủ động rà soát các hộ có nhu cầu vay vốn, hướng dẫn về thủ tục để tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đem lại hiệu quả. Hiện nay Hội Nông dân huyện Lâm Bình đang quản lý 51 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ hơn 108,6 tỷ đồng, cho gần 2.000 hộ vay.

Nông dân huyện Lâm Bình sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lâm Bình đã triển khai các chương trình tín dụng một cách nhanh chóng, thuận lợi. Năm 2023, đơn vị đã giải ngân gần 446 tỷ đồng cho gần 8.000 lượt khách hàng vay vốn, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xác định đối tượng có nhu cầu vốn, tạo mọi điều kiện để giải ngân kịp thời, hiệu quả. Đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận dịch vụ của Ngân hàng CSXH, nguồn vốn đã trở thành điểm tựa để người có hoàn cảnh khó khăn mạnh dạn đầu tư các mô hình sản xuất - kinh doanh, từng bước thoát nghèo.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành nguồn lực, giúp các hộ nghèo tại huyện Lâm Bình phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm cho lao động địa phương./.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục