Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng ngày 6/3/2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của huyện đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Lâm Bình; đại diện Ban Chỉ đạo và Giám sát viên cấp tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo cấp huyện; đại diên Ban cỉ đạo, Tổ trưởng và điều tra viên cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Lâm Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong thời gian 5 ngày, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin sẽ được trang bị những kiến thức và phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Kỹ năng cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên; Quy trình điều tra, các quy định trong phiếu điều tra; Cách hỏi và ghi phiếu trang bìa, xác định nhân khẩu thực tế thường trú; Hướng dẫn cách sử dụng phiếu điện tử trong thu thập thông tin; Cách cài đặt chương trình và ghi phiếu trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng; Cách sử dụng trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Lớp tập huấn sẽ giúp thành viên Ban chỉ đạo các cấp nắm vững các bước kê khai biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và đặc biệc là ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Quang cảnh hội nghị

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần. Đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet. Cùng với đó là việc đổi mới hình thức quản lý và sử dụng số liệu theo hướng quản lý dữ liệu tập trung và sử dụng phân tán.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Lâm Bình nhấn mạnh, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là một hoạt động thống kê phức tạp với khối lượng công việc lớn từ công tác thiết kế, chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp số liệu và công bố kết quả. Trong đó, công tác lập Bảng kê hộ là hoạt động thu thập thông tin ban đầu từ các hộ dân cư của Tổng điều tra dân số và nhà ở do đó cần được đặc biệt quan tâm thực hiện để nâng cao chất lượng thông tin của Bảng kê hộ phục vụ công tác thu thập thông tin. Bảng kê hộ còn đóng vai trò quan trọng trong quản lý và thực hiện Tổng điều tra; giúp cho cuộc Tổng điều tra được diễn ra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót địa bàn, hộ và các nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ./.

Chí Cường – Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục