Lâm Bình tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021

Ngày 27/4, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2021.

Các đồng chí Chính trị viên thi giảng bài chính trị trên máy chiếu

Đối tượng thí sinh dự thi là Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng ban CHQS các xã trên địa bàn huyện Lâm Bình. Các thí sinh tham gia thi 5 nội dung. Phần thi chung dành cho mọi đối tượng là nhận thức pháp luật về DQTV bằng hình thức trắc nghiệm và bắn súng K54 bài 1C. Nội dung dành cho từng đối tượng, gồm: Chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã xây dựng và báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV; chính trị viên ban CHQS cấp xã chuẩn bị và thực hành giảng một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân cấp xã; Phó chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng DQTV cùng cấp.

Phần thi bắn súng K54

Đây là những nội dung thiết thực, gắn liền với thực tiễn công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương. Kết thúc Hội thi Ban tổ chức đã trao 03 giải nhất, 03 giải nghì và 04 giải ba cho các thí sinh đạt thành tích cao trong các nôi dung thi.

Các đồng chí lãnh đạo chỉ huy Ban CHQS huyện trao giải cho các thí sinh đạt giải

Hội thi nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm; đồng thời bồi dưỡng kiến thức và năng lực tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về DQTV cho cán bộ Ban CHQS các xã. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở trên địa bàn thành huyện giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa Luật Dân quân tự vệ vào cuộc sống.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục