Các hoạt động hưởng ứng khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên-Quang năm 2023 tại Lâm-Bình

Các hoạt động hưởng ứng khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên-Quang năm 2023 tại Lâm-Bình
Video không hợp lệ