Thể lệ cuộc thi

Ngày 08/10/2020 Ban Tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp Lâm Bình" lần thứ I, năm 2020 đã ban hành Thể lệ cuộc thi "Ảnh đẹp Lâm Bình". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản Thể lệ và mẫu phiếu đăng ký dự thi.

THỂ LỆ

Cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 08/10/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020)

 

I. CHỦ ĐỀ, MỤC ĐÍCH CUỘC THI

1. Chủ đề: Cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020.

2. Mục đích

- Lựa chọn các tác phẩm ảnh đẹp về mảnh đất, con người Lâm Bình, nhằm xây dựng ngân hàng dữ liệu ảnh, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về đất và người Lâm Bình, đặc biệt là những nét đẹp văn hóa đặc sắc của các dân tộc, các cảnh đẹp thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch của huyện Lâm Bình. Khơi dậy lòng tự hào của nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình.

- Khuyến khích, tôn vinh tác giả sáng tác các tác phẩm mới lạ, độc đáo về phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người Lâm Bình,... tạo sự hấp dẫn, mong muốn được trải nghiệm, khám phá Lâm Bình đối với du khách trong nước và quốc tế.

- Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập huyện và Lễ hội Lông Tông, Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình Xuân Tân Sửu 2021.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

- Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Ban Thư ký không được tham gia dự thi.

III. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, TÁC GIẢ, TÁC PHẨM DỰ THI

- Các tác phẩm dự thi không được vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc; đáp ứng yêu cầu, điều kiện theo “Thể lệ cuộc thi” do Ban Tổ chức quy định.

- Tác phẩm dự thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020 phải được sáng tác tại địa bàn huyện Lâm Bình; thời gian từ khi thành lập huyện (26/02/2011) đến trước khi kết thúc thời hạn nhận tác phẩm dự thi; đảm bảo tính nghệ thuật, phản ánh chân thực về vùng đất, văn hóa, con người Lâm Bình; ảnh chụp những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục tập quán, lễ hội; các hoạt động lao động sản xuất, học tập, rèn luyện, công tác của cán bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; những nét đặc sắc trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện; ảnh chụp lòng hồ sinh thái Lâm Bình, ảnh du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh,…

- Mỗi tác giả tham gia cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020 gửi không quá 20 tác phẩm. Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng (không chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy). Ảnh chưa gửi tham gia các hoạt động triển lãm và đạt giải ở các cuộc thi từ cấp tỉnh trở lên.

- Ảnh dự thi là ảnh kỹ thuật số định dạng JPEG; kích thước chiều dài nhất tối thiểu 3500pixel, độ phân dải 300dpi, dung lượng ảnh tối thiểu là 6MB. Mỗi file ảnh thay bằng tên tác phẩm và không ghi tên tác giả, không có ký hiệu đặc biệt. Mỗi tác giả sẽ gửi 01 phiếu dự thi (có mẫu đính kèm). Ban Tổ chức sẽ ghi mã số tác phẩm dự thi trước khi giao cho Ban Giám khảo chấm.

- Ảnh tham dự thi được sử dụng phần mềm xử lý ảnh về mầu sắc, độ đậm nhạt, nhưng không được chắp ghép làm sai lệch thực tế.

- Các tác phẩm dự thi không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức loại bỏ mà không cần thông báo cho tác giả. Trong trường hợp phát hiện tác phẩm dự thi không trung thực hay có phát sinh vấn đề tranh chấp về quyền tác giả, Ban Tổ chức sẽ loại tác phẩm dự thi, trước trong và sau cuộc thi đồng thời sẽ thu hồi giải thưởng (nếu có).

- Quyết định của Hội đồng giám khảo là kết quả chung cuộc.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

- Mỗi tác giả chỉ sử dụng 01 tên, 01 địa chỉ khi đăng ký dự thi.

- Thực hiện đúng Thể lệ cuộc thi. Tác giả gửi tác phẩm dự thi coi như đã chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ thi và cam kết tự nguyện chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức.

- Các tác phẩm ảnh được chọn tham gia triển lãm Ban Tổ chức hỗ trợ nhuận ảnh 300.000đ/01ảnh. Các tác phẩm đoạt giải thưởng không hỗ trợ nhuận ảnh.

- Tác giả tự chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan khác. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.

- Tác giả có ảnh đạt giải, ảnh treo triển lãm chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân (tiền giải thưởng) theo quy định của pháp luật.

V. QUYỀN SỬ DỤNG TÁC PHẨM

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi đạt giải thưởng hoặc chọn triển lãm với mục đích quảng bá, truyền thông phục vụ các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội của huyện không nhằm mục đích thương mại sẽ không phải trả chi phí nhuận ảnh hay quyền tác giả. Các tổ chức, cá nhân muốn sử dụng ảnh của cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ là đơn vị trung gian kết nối tác giả và đối tác để bảo vệ quyền tác giả và sử dụng ảnh đúng quy định của pháp luật.

VI. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI

1. Ban Tổ chức cuộc thi

- Trưởng Ban Tổ chức: Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Phó trưởng Ban Tổ chức: Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Ủy ban nhân dân huyện mời lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham gia Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

- Các thành viên: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Ban Giám khảo cuộc thi: Ủy ban nhân dân huyện mời Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang.

-Thành lập Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi.

VII. KINH PHÍ, GIẢI THƯỞNG

1. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của huyện và nguồn xã hội hóa.

2. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải Nhất, trị giá: 8.000.000 đồng/giải.

- 05 giải Nhì, trị giá: 5.000.000 đồng/giải.

- 07 giải Ba, trị giá: 3.000.000 đồng/giải.

- 10 giải Khuyến khích, trị giá: 2.000.000 đồng/giải.

- Giải tác phẩm được công chúng bình chọn nhiều nhất trên Cổng Thông tin điện tử huyện Lâm Bình, trị giá: 5.000.000 đồng.

- Các tác phẩm đạt giải và chọn triển lãm Ban Tổ chức sẽ có Bằng chứng nhận kèm theo.

- Tùy theo nguồn kinh phí huy động được từ xã hội hóa, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

VIII. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC GỬI ẢNH DỰ THI

1. Thời gian nhận tác phẩm: Tác giả gửi file ảnh từ ngày phát động cuộc thi (tháng 10/2020) đến hết ngày 30/12/2020.

2. Phương thức gửi tác phẩm dự thi

- Tác giả gửi ảnh tham gia cuộc thi qua website: http://www.anhdeplambinh.com

3. Thời gian chấm thi

- Chấm ảnh dự thi: Cuối tháng 01/2021.

- Tổ chức tổng kết, trao giải và triển lãm: Tháng 02/2021.

- Ban Tổ chức sẽ thông báo kết quả cuộc thi và ảnh được chọn triển lãm qua email của tác giả. Chi phí in phóng ảnh do Ban Tổ chức chi.

- Giải đáp thông tin liên hệ: Ban Tổ chức cuộc thi (Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lâm Bình. Điện thoại: 0981.526.528 (đồng chí Cao Văn Minh - Phó trưởng Ban Thường trực).

Trên đây là Thể lệ cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020. Trong trường hợp có những điều chỉnh, bổ sung các quy định của Thể lệ, Ban Tổ chức sẽ có thông báo tiếp theo. Ban Tổ chức kính mời các nghệ sỹ, các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh, các tổ chức và cá nhân tích cực gửi ảnh tham gia góp phần cho cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020 thành công tốt đẹp./.

 

* Mẫu phiếu đăng ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI

 “Ảnh đẹp Lâm Bình” làn thứ I, năm 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020.

Họ và tên :……………………………………………………………………............................................................

Địa chỉ:……………………………………………………………………….............................................................

Điện thoại:……………………………………………………………………............................................................

Email:…………………………………………………………………………...........................................................

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân:…………...........................................................................................................

Số Tài khoản Ngân hàng của tác giả:...........................................................................................................................

Ngày cấp …………………………   Nơi cấp………………………………

Mã số thuế cá nhân (nếu có): ………………….…………………………….............................................................

Danh sách tác phẩm tham dự (Gồm tên tác phẩm, địa điểm chụp):

1………………………………………………............................................................................................................

2. ………………………………………………..........................................................................................................

3………………………………………………………………………………............................................................

Chúng tôi/Tôi cam đoan đã đọc và chấp hành các quy định tại Thể lệ cuộc thi và chịu trách nhiệm về bản quyền đối với các tác phẩm tham gia cuộc thi./.

                                                                                                              ………, ngày          tháng       năm 2020

                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

Chi tiết truy cập đường links: Thể lệ cuộc thi ảnh

 

Phi Pha

Tin cùng chuyên mục