Công an huyện Lâm Bình tăng cường thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Để làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an các xã tăng cường nắm tình hình, đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại súng, vũ khí, công cụ hỗ trợ, nhằm giảm thiểu những vụ việc đáng tiếc xảy ra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên người dân đã nhận thức được tầm quan trọng và mức độ nguy hiểm khi tàng trữ và sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ từ đó nhân dân đã tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo quy định. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, Công an huyện Lâm Bình thu hồi được 92 khẩu súng các loại, 02 bộ xung kích điện. Số lượng này được Công an Lâm Bình thu giữ thông qua công tác kiểm tra hành chính cũng như tuyên truyền, vận động sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, qua đó người dân đã nâng cao nhận thức và tự giác giao nộp súng cho lực lượng chức năng.

Công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được lực lượng Công an huyện thực hiện quyết liệt

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu và công cụ hỗ trợ thời gian tới Công an huyện Lâm Bình sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tranh thủ người có uy tín, người đứng đầu dòng họ vận động nhân dân cam kết không tái sản xuất súng săn tự chế. Xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Lực lượng công an các cấp phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tăng cường các biện pháp quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm an ninh - trật tự tại địa phương.

    

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục