Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
16Quyết định số 639/ QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hạng mục Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Cải tạo,nâng cấp công trình đường Lăng Can - Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đường Lăng Can - Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
17Quyết định số 581/ QĐ-UBND ngày 05/6/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục 32 thủ tục hành chính, Danh mục 122 thành phần hồ sơ phải số hóa của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
18Quyết định số 561/ QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
19Quyết định số 575/ QĐ-UBND ngày 3/6/2024 của UBND tỉnh Công bố quy trình liên thông mới ban hành trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
20Quyết định số 529/ QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
21Quyết định số 529/ QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quan
22Quyết định số 530/ QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố 08 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y, lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quan
23Quyết định số 520/ QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính,Danh mục thành phần hồ sơ thực hiện số hoá của thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
24Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hàn
25Quyết định số 518/ QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của UBND tỉnh công bố quy trình nội bộ mới ban hành trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
26Quyết định số 540/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Đập Nà Chỏ (thôn Lũng Piát), xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
27Quyết định số 542/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Xây dựng tuyến kênh từ Bó Kính đi khu Nà Chưa, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
28Quyết định số 543/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước, gia cố lề đường khu tái định cư thôn Hợp Thành, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
29Quyết định số 544/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước, gia cố lề đường khu tái định cư thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
30Quyết định số 545/ QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Xây dựng đường vào nghĩa địa khu tái định cư Nà Mỵ, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang