Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 720/ QĐ-UBND ngày 08/7/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng; danh mục 08 thành phần hồ sơ phải số hoá của 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 710/ QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ mới ban hành, quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 700/ QĐ-UBND ngày 2/7/2024 của UBND tỉnh về việc công bố 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 124/ QĐ-UBND ngày 2/7/2024 của UBND huyện Về việc Ủy quyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn huyện Lâm Bình
5Quyết định số 942/ QĐ-UBND ngày 1/7/2024 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Mở mới đường từ bản Tha đến Pooi cũ, đường thôn Bản Tha đi thôn Lung Luông, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 25/6/2024 của UBND huyện về việc công nhận kết quả xét tuyển vòng 2 (nhóm 2), kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024
7Quyết định số 656/ QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyế tmai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 881/ QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Nâng cấp đập thủy lợi Bản Tấng, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 631/ QĐ-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và danh mục 04 thành phần hồ sơ phải số hoá của 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 871/ QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp chợ xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 617/ QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 617/ QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 640/ QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hạng mục Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km 236+500 đến Km 248+510 (Phúc Yên - Khau Cau), huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, thuộc dự án: Sửa chữa nền, mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km 236+500 đến Km 248+510 (Phúc Yên - Khau Cau), huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 604/ QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền,Khám bệnh, chữa bệnh và Danh mục30 thành phần hồ sơ phải số hóa của 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quan
15Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024