Thổ Bình tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng phấn đấu về đích nông thôn mới

Xác định hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn là tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, góp phần nâng cao đời sống người dân và thực hiện xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, xã Thổ Bình đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hiện nay còn một số công trình đang được xây dựng phấn đấu hoàn thành trước khi về đích nông thôn mới.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhà văn hóa thôn Nà Vài 

Để hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, đến tháng 6 năm 2021 cồng trình nhà văn hóa của thôn Nà Vài đã được khởi công xây dựng. Với diện tích mặt sàn rộng hơn 200 m2, có sân chơi rộng rãi, có nhà vệ sinh khép kín, có tường bao quanh, công trình được xây dựng đảm bảo theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công trình do Công ty TNHH Thành Trung, thành phố Tuyên Quang thi công, hiện nay đơn vị đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công để phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2021.

Nhân dân tích cực tham gia thi công công trình cầu qua suối tại thôn Vàng Áng

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới của xã Thổ Bình đến thời điểm này là trên 100 tỷ 352 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương trên 63 tỷ 963 triệu đồng, chiếm 63,7 % (trong đó vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 27 tỷ 582 triệu đồng; vốn lồng ghép từ các Chương trình 36 tỷ 381triệu đồng). Ngân sách tỉnh 13 tỷ 025 triệu đồng; Ngân sách huyện 4 tỷ 940 triệu đồng; Nhân dân đóng góp 18 tỷ 423 triệu đồng. Đến nay hệ thống đường giao thông được đầu tư cứng hóa đường trục xã đạt 100%; các tuyến đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa đạt 97,2% các tuyến đường ngõ, xóm được cứng hóa đạt trên 68%; đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt 74%. Hệ thông kênh mương, đập thủy lợi được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp của nhân dân trong xã. Đến nay, tổng số kênh mương được kiên cố đạt 92,1%. Cơ sở vật chất trường học trên địa bàn xã tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Hiện nay đang thi công xây dựng Trường tiểu học, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 01 năm 2022. Về cơ sở vật chất văn hóa, Nhà văn hóa và khu thể thao của xã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo quy định; 9/10 thôn được nhà nước hỗ trợ và huy động đóng góp từ nhân dân trên địa bàn để đầu tư cải tạo nâng cấp, xây dựng mới nhà văn hóa và khu thể thao cơ bản đạt theo quy định. Hiện nay, còn công trình nâng cấp sân thể thao thôn Lũng Píat và công trình nhà văn hóa thôn Nà Vài đang thi công phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý I, năm 2022.

Khuôn viên trường THCS Thổ Bình

Các công trình được đầu tư xây dựng ở xã Thổ Bình đã thực sự phát huy hiệu quả, hợp lòng dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Thời gian tới, xã Thổ Bình sẽ tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chú trọng công tác quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả các công trình sau khi đưa vào sử dụng.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục