Giám sát tình hình thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại huyện Lâm Bình

Ngày 03/7/2024, đoàn công tác do ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát tình hình thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế tại mục 4 (Cựu chiến binh), Điều 3 (nhóm do ngân sách nhà nước đóng) trên địa bàn huyện Lâm Bình. Làm việc với đoàn về phía huyện Lâm Bình có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Những năm qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy và UBND huyện, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, qua đó công tác bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả nhất định. Các đối tượng Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước được ngân sách nhà nước đóng là 108 đối tượng, Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30/4/1975, được ngân sách nhà nước đóng là 231 đối tượng. Tổng số lượt đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ tháng 01/2019 đến tháng 5/2024 là 14. 102 lượt với tổng kinh phí gần 988 triệu đồng.

Quang cảnh hội nghị

Tại buổi giám sát, các đại biểu cũng thảo luận về một số vướng mắc, giải pháp thực hiện về việc quản lý các đối tượng là Cựu chiến binh được hưởng BHYT do ngân sách Nhà nước đóng có nội dung chưa thống nhất theo Nghị định 146; một số xã chưa thường xuyên, chủ động rà soát đối tượng để báo giảm thẻ và đề nghị cấp bổ sung thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng kịp thời.

Ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Kết luận buổi giám sát

Kết luận tại buổi giám sát, ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Lâm Bình đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục rà soát, kê khai nắm chắc các đối tượng được hưởng BHYT theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP; Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 146/2018/NĐ-CP về hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Bảo hiểm y tế, để thống nhất quản lý và đảm bảo quyền lợi BHYT cho đối tượng CCB. Thống nhất chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn trong việc nắm, quản lý các đối tượng được hưởng BHYT là CCB (nhóm do ngân sách nhà nước đóng).

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục