Tin xem nhiều

"Dĩ công vi thượng" là tiêu chuẩn của đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Đó chính là tinh thần “dĩ công vi thượng”. Giữ được tinh thần “dĩ công vi thượng” sẽ không để ...