Tin xem nhiều

Nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Pà Thẻn

Thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) hiện có 94 hộ với 500 khẩu là người dân tộc Pà Thẻn. Những năm qua người Pà Thẻn nơi đây luôn giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Người tận tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao tiền

Trong xu thế hội nhập và phát triển đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, người dân tộc Dao nói riêng đã tiếp thu và đón nhận những luồng văn hóa mới phù hợp với đời sống thực tiễn nhưng đi kèm theo đó họ đang dần đánh mất đi những nét ...